Вовчанська гімназія № 1
 
.

Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

Профспілка

 

 

 

Додаток №1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні ПК

Протокол №1 від 05.01.2017 року

Голова ПК _________ О.Ф.Квіташ

 

ПЛАН РОБОТИ НА 2017 РІК

профспілкового комітету первинної профспілкової організації

Профспілки працівників освіти і науки України

Вовчанської гімназії №1 Вовчанської районної ради Харківської області

 

№ п/п

Зміст заходів

Дата

Відповідальний

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ:

І. На зборах, конференціях

1.

Провести звітні профспілкові збори з порядком денним:

·         звіт голови профспілкового комітету про роботу профкому за звітний період;

·         звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період.

 

 

Квітень – травень

 

 

Голова ПК Квіташ О.Ф.

 

Голова ревізійної комісії

Майборода О.В.

2.

Провести профспілкові збори щодо діяльності профспілкового комітету з питань контролю за виконанням адміністрацією гімназії трудового законодавства при прийомі, звільненні, оплаті праці, надання відпусток: щорічних основних, додаткових, соціальних.

 

 

За рішенням

профкому

Голова ПК Квіташ О.Ф.

 

Голова комісії з соціально-економічного захисту працюючих

Бордун Н.І.

3.

Провести загальні збори трудового колективу щодо підсумків роботи трудового колективу гімназії у 2015/2016 н.р. та завдання на 2016/ 2017 н.р.

 

Серпень

Голова ПК Квіташ О.Ф.

Заступник голови ПК

Оболонкова С.Б.

 

4.

Провести загальні збори трудового колективу по виконанню колективного договору та комплексних заходів з охорони праці за 2016 рік (звіт керівника та голови ПК).

 

Грудень

Голова ПК Квіташ О.Ф.

Робоча комісія з укладання колективного договору

 

ІІ. На засіданнях профспілкового комітету

1.      Внутрішньо-організаційна робота

1.

Затвердження плану роботи профспілкового комітету.

До 15.01.2017 р.

Заступник голови ПК

Оболонкова С.Б.

Голови постійних громадських комісій

2.

Аналіз виконання кошторису профкому за 2016 рік та затвердження кошторису профкому на 2017 рік.

 

Січень

Голова ревізійної комісії

Майборода О.В.

3.

Про внесення змін та доповнень до колективного договору.

Січень

Голова ПК Квіташ О.Ф.

4.

Про підготовку і проведення звітних профспілкових зборів.

Квітень

Голова ПК Квіташ О.Ф.

Заступник голови ПК

Оболонкова С.Б.

5.

Про проведення прийому в члени профспілки прийнятих на роботу працівників, взяття та зняття з профспілкового обліку.

За необхідністю

Голова ПК Квіташ О.Ф.

Заступник голови ПК

Оболонкова С.Б.

6.

Про роботу профспілкового комітету щодо виконання заходів по критичним зауваженням і пропозиціям, висловленим на зборах членами профспілки.

 

За рішенням профкому

Голова ПК Квіташ О.Ф.

Заступник голови ПК

Оболонкова С.Б.

 

1.      Захист трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки

1.

Про погодження графіку щорічних основних відпусток працівників на 2017 рік.

До 05.01.2017 р.

Голова ПК Квіташ О.Ф.

2.

Про затвердження розкладу навчальних занять

на ІІ семестр 2016/2017н.р.

та на І семестр 2017 /2018 н.р.

До 11.01.2017 р.

01.09.2017 р.

 

Голова ПК Квіташ О.Ф.

3.

Про роботу профспілкового комітету щодо здійсненню громадського контролю за дотриманням адміністрацією законодавства про працю та охорону праці.

 

Лютий

Голова комісії з соціально-економічного захисту працюючих

Бордун Н.І.

4.

Про участь профспілкового комітету у роботі атестаційної комісії.

Квітень

Голова ПК Квіташ О.Ф.

5.

Погодження складу атестаційної комісії.

Вересень

Голова ПК Квіташ О.Ф.

6.

Про хід виконання колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом за 2017 рік.

 

Двічі на рік

 

Голова ПК Квіташ О.Ф.

7.

Про надання матеріальної допомоги членам профспілки, що її потребують.

Постійно

Голова ревізійної комісії

Майборода О.В.

8.

Про проведення щорічного огляду-конкурсу на кращий кабінет гімназії.

Серпень, січень

Голова ПК Квіташ О.Ф.

 

2.      Охорона праці

1.

Про підготовку до проведення тижня з охорони праці (затвердження плану його проведення).

Березень

Голова ПК Квіташ О.Ф.

Голова комісії з охорони праці Камериста М.В.

2.

Про спільну роботу профспілкового комітету і адміністрації по створенню належних умов праці і відпочинку при підготовці гімназії до нового навчального року.

 

Серпень

 

 

Голова ПК Квіташ О.Ф.

3.

Про підготовку гімназії до роботи в зимових умовах, готовність системи опалення, випробування системи електромережі та заземлення.

 

Вересень – жовтень

 

Голова комісії з охорони праці Камериста М.В.

4.

Про виконання розділу «Охорона праці» колективного договору та комплексних заходів з охорони праці.

Червень, грудень

Голова ПК КВіташ О.Ф. Голова комісії з охорони праці Камериста М.В.

5.

Про проведення щорічного огляду стану умов охорони праці в гімназії.

Протягом року

Голова комісії з охорони праці Камериста М.В.

 

3.      Культурно-масова та спортивно-оздоровча робота

1.

Звіт комісії з культурно-масової роботи.

Лютий

Голова комісії з культурно-масової роботи Прудіус І.В.

2.

Про роботу профспілкового комітету щодо організації літнього оздоровлення працівників та їх дітей.

Травень – липень

Голова комісії з культурно-масової роботи Прудіус І.В.

3.

Підведення підсумків літнього оздоровлення.

Вересень

Голова комісії з культурно-масової роботи Прудіус І.В.

4.

 Про організацію дозвілля дітей працівників на зимових канікулах

Грудень

Голова комісії з культурно-масової роботи Прудіус І.В.

5.

 Про організацію святкових заходів в гімназії.

Протягом року

Голова комісії з культурно-масової роботи Прудіус І.В.

 

ІІІ. Заходи з організаційно-масової роботи

1.

Проведення звірки членів профспілки.

Вересень

Заступник голови ПК Оболонкова С.Б.

2.

Організація роз’яснювальної роботи щодо діяльності профспілки серед членів профспілки.

Постійно

Голова ПК Квіташ О.Ф.

3.

Проведення роботи з мотивації профспілкового членства.

Постійно

Голова ПК Квіташ О.Ф.

Заступник голови ПК Оболонкова С.Б.

4.

Звірка обліку членів профспілки.

Двічі на рік

Заступник голови ПК Оболонкова С.Б.

5.

Відвідування нарад для голів профспілкових комітетів.

За окремим планом

Голова ПК Квіташ О.Ф.

6.

Участь у семінарах по навчанню голів комісій ПК.

За окремим планом

Голови громадських постійно діючих комісій ПК

7.

Доведення до членів профспілкового комітету матеріалів по обміну досвідом роботи, який висвітлюється в них

 

Постійно

Заступник голови ПК Оболонкова С.Б.

8.

Оформлення та систематичне поповнення інформаційного стенду по висвітленню профспілкової роботи.

 

Постійно

Заступник голови ПК Оболонкова С.Б.

9.

Здійснення контролю за виконанням Статуту Профспілки працівників освіти і науки України та постанов вищих профспілкових органів.

 

Постійно

Голова ПК Квіташ О.Ф.

Заступник голови ПК Оболонкова С.Б.

10.

Складання статистичного звіту про кількісний склад членів профспілки, направлення його до районного комітету профспілки.

 

Грудень

 

Голова ПК Квіташ О.Ф.

 

ІV. Заходи щодо захисту трудових та соціально-економічних прав

та інтересів членів профспілки

 

1.

Участь представників профкому у проведенні творчих звітів педагогічних працівників, що атестуються.

 

Березень

 

Голова ПК Квіташ О.Ф.

2.

Контроль за ознайомленням працівників з попереднім педагогічним навантаженням на новий навчальний рік.

Травень – червень

 

Голова ПК Квіташ О.Ф.

3.

Контроль за надання додаткових відпусток у відповідності до додатків колективного договору.

Травень

Голова ПК Квіташ О.Ф.

4.

Контроль за своєчасне видання наказу на щорічні основні відпустки, ознайомлення з ним працівників під підпис, своєчасну виплату відпускних і оздоровчих.

Травень – червень

Голова комісії з соціально-економічного захисту працюючих

Бордун Н.І.

5.

Вивчення системи розподілу педагогічного навантаження працівників, надання адміністрації своїх пропозицій щодо його удосконалення.

Травень – серпень

Комісія з соціально-економічного захисту

6.

Контроль за своєчасним оформленням документів по прийому нових працівників на роботу, записи в їх трудових книжках, ознайомлення їх зі своїми обов’язками, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

 

Вересень

 

 

Голова комісії з соціально-економічного захисту працюючих

Бордун Н.І.

7.

Складання списків дітей працівників закладів на новорічні подарунки.

Вересень

Заступник голови ПК Оболонкова С.Б.

8.

Участь профкому у розподілі щорічної грошової винагороди (згідно положення про щорічну грошову винагороду).

 

Вересень

 

Голова ПК Квіташ О.Ф.

9.

Контроль за роботою у вихідні дні.

Постійно

Голова ПК Квіташ О.Ф.

10.

Провести аналіз виконання колективного договору за 2017 рік, підготувати звіт про роботу профспілкового комітету по виконанню його положень.

 

До 07.12.2017 р.

Голова ПК Квіташ О.Ф.

Робоча комісія з укладання колективного договору

11.

Контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, доплат, премій.

Постійно

Комісія з соціально-економічного захисту

12.

Домагатись своєчасного введення в дію рішень Кабінету Міністрів про зміни в оплаті праці.

Постійно

Комісія з соціально-економічного захисту

13.

Доведення до працівників змін в трудовому законодавстві.

Постійно

Комісія з соціально-економічного захисту

14.

Розгляд заяв, скарг членів профспілки, причини їх виникнення. Допомога працівникам у переговорах з адміністрацією по вирішенню проблемних питань, направлення до адміністрації своїх пропозицій щодо їх недопущення.

 

 

Постійно

Голова ПК Квіташ О.Ф.

 

Комісія з соціально-економічного захисту

15.

Участь у роботі комісій закладу, до яких згідно з законодавством делегуються представники виборних профспілкових органів.

 

Постійно

Голова ПК Квіташ О.Ф.,

члени профспілкового комітету

16.

Контроль за попередженням працівника про зміну істотних умов праці.

Постійно

Голова комісії з соціально-економічного захисту працюючих

Бордун Н.І.

17.

Контроль за дотриманням трудового законодавства з питань звільнення працівників.

Постійно

Голова ПК Квіташ О.Ф.

18.

Контроль за правильністю накладання дисциплінарного стягнення.

Постійно

Голова ПК КВіташ О.Ф.

19.

Контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам.

Постійно

Комісія з соціально-економічного захисту

20.

Забезпечення дітей працівників гімназії новорічними подарунками.

Грудень

Голова ПК Квіташ О.Ф.

 

V. Заходи з охорони праці

1.

Контроль за наявністю наказів про призначення осіб, відповідальних за стан охорони праці (своєчасна атестація посадових осіб).

 

Січень

Голова комісії з охорони праці Камериста М.В.

2.

Контроль за проведенням інструктажів з охорони праці.

Січень

Голова комісії з охорони праці Камериста М.В.

3.

Контроль за дотриманням температурного режиму та режиму освітлення в гімназії.

Лютий

Голова комісії з охорони праці Камериста М.В.

4.

Робота з попередження травматизму на території гімназії (слідкувати за своєчасним прибиранням снігу, посипання піском і т.д.).

За необхідністю

Голова комісії з охорони праці Камериста М.В.

5.

Контроль за дотриманням правил техніки безпеки та безпеки життєдіяльності в пришкільних таборах з денним перебуванням, наявність необхідної документації.

 

Червень

 

Голова комісії з охорони праці Камериста М.В.

6.

Контроль за своєчасним забезпеченням працівників спецодягом, засобами індивідуального захисту, миючими та знешкоджуючими засобами.

 

Серпень

 

Голова комісії з охорони праці Камериста М.В.

7.

Контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, надання працівникам пільг і компенсацій за роботу з важкими і шкідливими умовами праці.

 

 

Вересень

 

Голова комісії з охорони праці Камериста М.В.

8.

Перевірка наявності та повноти інструкцій з охорони праці, ведення журналів інструктажу працівників та учнів.

 

Вересень

Голова комісії з охорони праці Камериста М.В.

9.

Контроль за проведенням щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв.

За окремим планом

Голова комісії з охорони праці Камериста М.В.

 

VІ. Заходи з культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи

1.

Організація поздоровлення працівників гімназії з ювілеями, днями народження.

Протягом року

Голова культурно-масової комісії Прудіус І.В.

2.

Відвідування театрів, музеїв, виставок.

Протягом року

Голова ПК Квіташ О.Ф.

Голова культурно-масової комісії Прудіус І.В.

3.

Організація екскурсій та туристичних походів.

Протягом року

Голова культурно-масової комісії Прудіус І.В.

4.

Увага ветеранам та учасникам бойових дій (привітання, запрошення на шкільні заходи).

Протягом року

Голова культурно-масової комісії Прудіус І.В.

5.

Організація святкових вечорів.

Протягом року

Голова ПК Квіташ О.Ф.

Голова культурно-масової комісії Прудіус І.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61200, м. Харків, пл. Конституції 1, Палац праці, 2-й під’їзд, 5-й поверх, тел./факс 0-57-731-41-14,
 розрахунковий рахунок 26007000071396 в ПАТ «Укрсоцбанк»  м. Київ, МФО 300023, код 02608958

 

№ 08/1 – 206  від 11.04.2017

Головам  територіальних  організацій профспілки, первинних профспілкових організацій ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, ПТНЗ

 

Шановні колеги!

 

Повідомляємо, що у 2017 році Харківська обласна організація профспілки буде компенсувати частину вартості путівок до санаторіїв, розташованих на території України, членам профспілки, які виявлять бажання отримати таку путівку.

Компенсація частини вартості путівок буде проводитися на таких умовах:

1.      Кількість путівок на календарний рік з компенсацією обкомом частини їх вартості обмежена: на 1000 членів профспілки, що є на обліку в профспілковій організації, лише 10 осіб можуть отримати таку путівку. (При виникненні питань під час визначення кількості путівок, звертайтеся за роз’ясненнями до обкому профспілки).

2.      Компенсація частини вартості путівки обкомом профспілки становитиме 20% від  вартості путівки терміном 14 днів, але не більше ніж 1500,00 грн.

3.      Кожен член профспілки може отримати путівку до санаторію з компенсацією частини вартості за рахунок профспілки лише 1 раз на 3 роки.

4.      Якщо член профспілки у поточному році отримав путівку матері та дитини до санаторію з компенсацією частини її вартості, то отримати путівку до дитячого оздоровчого табору для своєї дитини з компенсацією частини її вартості за рахунок профспілки у цьому ж році він не може.

5.      Компенсація частини вартості путівки розповсюджується на:

-          путівки на санаторне лікування у санаторіях;

-          путівки матері та дитини.

Компенсація частини витрат на путівки до баз відпочинку не надається!

6.      Для отримання компенсації частини вартості путівок від обкому, профспілкова організація надає до обласної організації профспілки інформацію щодо виданих путівок за формою, приведеною у додатку №1.

Нагадуємо! Для компенсації частини вартості за рахунок профспілки путівка повинна бути придбана профспілковою організацією за безготівковим розрахунком, належним чином оприбуткована та видана члену профспілки. Готівкові кошти від члена профспілки у касу профспілкова організація не приймає. Член профспілки вносить свою частину оплати за путівку на розрахунковий рахунок профспілкової організації через банк.

Надання путівки члену профспілки відбувається на підставі написаної ним заяви. Облік надходження та видачі путівок ведеться у Книзі обліку та видачі путівок до санаторіїв  на кожен календарний рік окремо.

 

 

Голова Харківської обласної

організації профспілки                                                                    Л.М. Дулуб

 

Головний бухгалтер Харківської

обласної організації профспілки                                                     Ю.П. Білик

 

 

Описание: zagolovok_01_min

61200, м. Харків, пл. Конституції 1, Палац праці, 2-й під’їзд, 5-й поверх, тел./факс 0-57-731-41-14,
 розрахунковий рахунок 26007000071396 в ПАТ «Укрсоцбанк»  м. Київ, МФО 300023, код 02608958

 

№ 08/1 - 220  від  18.04.2017

Головам територіальних

організацій профспілки

 

Шановні колеги!

 

Повідомляємо, що у 2017 році Харківська обласна організація профспілки буде компенсувати частину вартості путівок до дитячих оздоровчих таборів (далі – ДОТ) для дітей членів профспілки.

Розмір компенсації обкомом профспілки частини вартості путівки у ДОТ становитиме 20% від вартості путівки, але не більше ніж 1200,00 грн.

 Нагадуємо! Для компенсації частини вартості за рахунок профспілки путівка повинна бути придбана профспілковою організацією за безготівковим розрахунком, належним чином оприбуткована та видана члену профспілки.

Кошти для компенсації частини вартості путівок будуть перераховуватися організаціям після надання до Обкому профспілки інформації щодо надання путівок у ДОТ за формою, наведеною у додатку №1, з формулюванням у платіжному дорученні «Фінансування на статутну діяльність». Отримані кошти організації заносять на рахунок 48 за статтею доходів «Надходження від обласної організації профспілки». Рахунок 378 не використовується!

Під час видачі путівки (віднесення її на витрати), частини вартості путівки, що сплачуються за рахунок територіальних (первинних) профспілкових організацій та Обкому профспілки необхідно об’єднати у загальну суму і віднести на видатки районної (міської) або первинної організації профспілки за статтею «Табори відпочинку».

В доповнення до листа 08/1 – 206  від 11.04.2017 року про компенсацію частини вартості путівок до санаторіїв для членів профспілки повідомляємо наступне.

Компенсація частини вартості путівки буде надаватися частково за рахунок обкому (лист №08/1-206) та за рахунок територіальної організації профспілки. Якщо компенсування частини вартості путівки за рахунок територіальної організації профспілки буде відноситись на витрати первинної профспілкової організації, то член профспілки повинен написати дві заяви за зразками, наданими у додатках №2 та №3 цього листа. А первинна профспілкова організація - надати клопотання до районної (міської) організації профспілки про надання путівки. Якщо ж компенсація надається з власних коштів районної (міської) організації профспілки, то заява потрібна лише одна - за зразком, наданим у додатку №3.

Для надання члену профспілки путівки у ДОТ для його дитини, заяви пишуться за такими ж зразками, що і для надання путівки у санаторій (додатки №2 та №3).

 

Голова Харківської

обласної організації профспілки                                                     Л.М. Дулуб               

 

Головний бухгалтер Харківської

обласної організації профспілки                                                     Ю.П. Білик

 

 

Колективна угода2017/2020 р.р.